De kliniek is omringd door 15 hectaren bos en weides waar de paarden in een zo natuurlijk mogelijke omgeving kunnen revalideren. De kliniek werd gebouwd met bijzondere aandacht voor ecologie en duurzaamheid.

De verwarming in de kliniek gebeurt door een bio-ketel waarbij de paardenmest als biobrandstof wordt gebruikt.

De hele infrastructuur is voorzien van een nieuw natuurlijk vliegenwerend systeem om een optimale properheid en steriliteit te behouden.

Alle regenwater wordt opgevangen in grote citernen en opnieuw gebruikt. Zo wordt geen kostbaar water verkwist.

Alle afval wordt zorgvuldig gesorteerd en gerecycleerd. Het domein beschikt ook over een eigen waterzuiveringsstation. De tuin rond de kliniek werd zo natuurlijk mogelijk aangelegd met inheemse beplanting.

Dit project kwam tot stand met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling i.s.m. Regionaal Landschap Lage Kempen via het project PDPO project:

www.opeengoeiwei.be./praktisch-werkboek

In de weides rondom de paardenkliniek werden 22 bomen aangeplant. Ze beschermen de paarden én zorgen voor meer biodiversiteit. Bij elke ingang heten twee lindebomen, die bijen aantrekken, de paarden welkom. In de weides zorgen de bomen voor schaduw voor de herstellende paarden. Rondom de kliniek werd 500 meter omheining aangeplant met inheemse, eetbare planten. Deze zoom vormt een snelweg voor kleine dieren en biedt lekkers voor de paarden om van te smullen. Tussen de weides werden 1500 m2 medicinale kruidenstroken ingezaaid. Goed voor de paarden, maar tegelijk een nectarbuffet voor vlinders en bijen. De weides worden niet meer geïnjecteerd met drijfmest, waardoor kruiden meer kansen krijgen. De tekorten in de bodem worden – na een bodemanalyse – aangepakt met natuurlijke middelen, om ook het leven in de bodem te stimuleren.

Er werden 3 zwaluwtorens gebouwd om deze bedreigde en nuttige insectenvangers een fijn onderkomen te geven.x

Weet u het zeker?

Verwijder het volgende?

x