DVM

Tom Mariën werd geboren op 1 oktober 1970 in België. Op 18 jarige leeftijd startte hij aan de opleiding dierengeneeskunde aan de Universiteit Gent, waar hij op 24 jarige leeftijd afstudeerde met grootste onderscheiding. Men bood hem dan ook een betrekking aan als assistant bij de dienst heelkunde aan de Universiteit Gent.

Op zijn 25ste besloot hij echter om zich verder te specialiseren in de Chirurgie bij het paard en vertrok naar de Verenigde Staten. Hij ging in opleiding bij de grootste professoren (Dean Richardson, Larry Bramlage, Barry Grant, Alan Ruggles, Eric Parente,...) en verbleef tijdens die periode in onder andere Kentucky, San Diego, California, Pennsylvania en Ohio.

In 2000 kwam Tom terug naar België, om er zijn eigen kliniek “Equitom” op te richten. De kliniek groeide explosief dankzij enerzijds zijn expertise en anderzijds zijn perfectionistisch karakter en doorzettingsvermogen.

Ondanks zijn drukke agenda gebruikte hij elk vrij moment om nieuwe operatietechnieken te ontwikkelen en het onmogelijke mogelijk te maken.

Zo was hij de eerste die via een kijkoperatie een nier bij een paard verwijderde. Tom was ook de uitvinder van het sluiten van de milt-nier ruimte via laparoscopie, om recidiverende koliek te voorkomen. Deze techniek wordt nu over de hele wereld uitgevoerd.

Eveneens ontwikkelde hij als eerste een techniek om inwendige liesringen bij hengsten via een kijkoperatie staand te verkleinen. Deze ingreep voorkomt liesbreuken bij hengsten.

Enkele van zijn operatietechnieken worden gepubliceerd in hoogstaande wetenschappelijke vakbladen. Dit levert hem een reputatie op van veelgevraagde spreker op internationale congressen, tot in Amerika toe.

Talrijke universiteiten en privé-klinieken over de hele wereld verzoeken hem deze operaties te komen aanleren.

Dankzij zijn internationale faam komen er paarden vanuit de hele wereld naar Lummen voor gespecialiseerde ingrepen.

Inge SchepersDierenartsassistente orthopedie
Mahi-Eddine EssaheliOperation Manager
Kris Van RossemFacility Manager
Tatiana GojdykDiensthooft Interne geneeskunde, Resident Inwendige Ziekten ECEIM

x

Weet u het zeker?

Verwijder het volgende?

x